Gravitační odlévání do kokil

Gravitační odlévání do kokil (kovových forem) je technologií, která umožňuje odlévání ve větších sériích. Oproti odlévání do písku lze při využití této technologie dosahovat lepší přesnosti odlévání i kvality povrchu. Nevýhodou jsou naopak vyšší vstupní investice spojené s výrobou kokil. Maximální hmotnost námi vyráběných kokilových odlitků činí cca. 20 kg. Odlitky vyrábíme na ručních strojích i na poloautomatech CGU.

Používané slitiny při gravitačním odlévání

Výrobu odlitků pro naše zákazníky zajišťujeme standardně z těchto slitin: AlSi9Cu3, AlSi12(Cu), AlCu2Zn a AlSi10MgMn. Chemické složení materiálu je pravidelně kontrolováno, v případě potřeby odběratele jsme schopni zajistit i 100% kontrolu rentgenem. Při specifických požadavcích zákazníků jsme schopni zajistit výrobu i z jiných slitin než výše uvedených.