Odlévání do písku

Pískové lití je vhodné zejména pro výrobu menších sérií (vhodné i pro prototypy a kusové série). Hlavními výhodami této technologie jsou nízké náklady na pořízení modelu v porovnání s cenou kokil. Stejně tak i následné náklady na údržbu či úpravy modelu jsou oproti kovovým formám výrazně nižší. Maximální hmotnosti námi vyráběných pískových odlitků činí 50 kg, maximální rozměry rámů 1800 x 1200 x 300. Pro strojní formování odlitků využíváme formovací stroje Foromat 20.

Používané slitiny při odlévání do písku

Výrobu odlitků pro naše zákazníky zajišťujeme standardně z těchto slitin: AlSi9Cu3, AlSi12(Cu), AlCu2Zn a AlSi10MgMn. Chemické složení materiálu je pravidelně kontrolováno, v případě potřeby odběratele jsme schopni zajistit i 100% kontrolu rentgenem.

Při specifických požadavcích zákazníků jsme schopni zajistit výrobu i z jiných slitin než výše uvedených.